Back to Top
Gửi câu hỏi
Đặt hàng
Cháu Nguyễn Hoàng Phúc

Cháu Nguyễn Hoàng Phúc

Cháu Nguyễn Hoàng Phúc, 6 tuổi, địa chỉ nhà tại Mễ Trì Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội bị táo bón từ khi còn rất nhỏ. Biểu hiện bệnh của cháu là: đi ngoài khó khăn, ít đi ngoài, mỗi lần đi vệ sinh đều khóc rất nhiều do đau, lâu dần thành sợ… Ngày nhỏ, mẹ cháu thường mua thuốc thụt hậu môn mỗi khi thấy cháu hơn 5 ngày mà không đi vệ sinh. Chính vì vậy, chuyện đi ngoài của cháu lâu dần không còn là bản năng mà do sự chủ động của mẹ.

Chi tiết